Přednáška pro Akademii seniorů

Poslání Hospice sv. Zdislavy.


Další výrazné téma otevřela před "akademiky" ve středu 9. listopadu 2022 vedoucí odlehčovací péče v Hospici sv. Zdislavy v Liberci paní Marie Rissová. Celá přednáška se věnovala hospicové a paliativní péči, jejímž hlavním cílem je vysoká kvalita a důstojnost v terminálním stádiu života. Příští setkání seniorů akademiků proběhne 23. listopadu a bude na téma Svoboda není samozřejmost.