Vítání léta

Léto letos začalo oficiálně 21. června. K vítání léta byla připravená zahradní slavnost, a to v pátek 24. června na Novoveské.

S vítáním bylo ale spojené i jedno loučení. Hlavním hostem programu byl pěvecký soubor Izerína. Její sbormistr a zakladatel Roman Hampacher se o prázdninách stěhuje, proto musí opustit veškeré jablonecké aktivity. Na koncertu však zaznělo, že s jeho odchodem Izerína nekončí, právě naopak. Izerínské trsátko a texty převzal Jiří Koun, který se do Jablonce stěhuje z Trutnova. Na koncert přišli i další hosté, včetně primátora města a jeho náměstka pro oblast humanitní. Pan primátor dokonce Romanovi na rozloučenou zahrál na trubku. Akce byla dojemná, nikoli však smutná. Atmosféře nahrálo příjemné prostředí zahrady klubu seniorů Novoveská a výborný vuřt na grilu. Rozhovor s Romanem Hampacherem je k dispozici zde.