O nás

Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. (dále CSS) je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je město Jablonec nad Nisou.
CSS je nástupnickou organizací příspěvkové organizace Domy pro seniory, která vznikla 15. dubna 1993 a v roce 2007 změnila svůj název na Sociální služby Jablonec nad Nisou, p.o.
V roce 2009 došlo ke sloučení této organizace s příspěvkovou organizací Spolkový dům Jablonec nad Nisou, p.o.
Zastupitelstvo města usnesením č. 405/2008 rozhodlo o sloučení těchto příspěvkových organizací a zřídilo organizaci Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. 

HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE:

  1. Poskytování pečovatelské služby, terénní a ambulantní v rozsahu daném zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb., dle § 40.
  2. Poskytování odlehčovací služby v rozsahu daném zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb., dle § 44.
  3. Poskytování fakultativních činností v rozsahu daném zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb., dle § 35.
  4. Podpora seniorů, zejména volnočasových a vzdělávacích aktivit, a provozování Informačního a poradenského střediska pro seniorskou veřejnost.
  5. Poskytování správcovské služby ke svěřenému majetku