Rada starších

Koncepce města v oblasti péče o seniory, usiluje o rozšíření péče o seniory, o jejich vzdělávání, rozšíření volnočasových a zájmových aktivit. Podporuje i ochranu práv seniorů, a proto se město Jablonec nad Nisou rozhodlo připojit k výzvě organizace International Network For The Prevention Of Elder Abuse a zahájit kampaň proti násilí na seniorech. Cílem je zvýšit obecné podvědomí a znalosti tohoto jevu, zajistit prevenci, poradenství a vyvolat celospolečenskou debatu na toto téma. Rada starších hájí zájmy seniorů našeho města a usiluje o aktivní zapojení seniorů do veřejného života.

Jednací řád Rady starších

Statut Rady starších