Spolkový dům / IPS

Myšlenka vybudovat v Jablonci nad Nisou spolkový dům, který by sloužil jako zázemí pro neziskové organizace zejména sociálního a zdravotního charakteru a spolky, se podařila realizovat díky rozhodnutí vedení města v roce 2005 (usnesením zastupitelstva města č. XV/17 ze dne 15. 6. 2005). K vytvoření konečné podoby a fungování spolkového domu přispěly i neziskové organizace a spolky. Rekonstrukcí objektu bývalé školy v ulici Emilie Floriánové vzniklo zázemí pro vzdělávání, pohybové a společenské akce seniorů a zázemí pro činnost neziskových organizací a spolků. Všechny prostory jsou bezbariérové, vybaveny nábytkem a technikou, jak výpočetní, tak audiovizuální.

Provozní doba:Pondělí - Pátek 8:00 - 18:00 hod., dále dle dohody.

Provozní řád CSS platný od 1. prosince 2022 najdete zde.
Návštěvní provozní řád venkovní plochy v areálu spolkového domu najdete zde.