Odlehčovací služba

Odlehčovací služba je časově omezená služba, kterou organizace poskytuje formou pobytové služby pečujícím, kteří se starají o osoby v nepříznivém zdravotním stavu a které ztratily částečně nebo převážně soběstačnost. Služba pomáhá rodinám a osobám blízkým (odlehčí jim) po určitou dobu, kdy se z různých důvodů nemohou starat o své blízké např. nezbytný odpočinek, vlastní léčení nebo vyřešení jiných problémů. Služba je určena pro obyvatele města Jablonec nad Nisou i ostatní občany z Libereckého kraje. Délka pobytu v odlehčovací službě je 3 měsíce, v odůvodněných případech, na základě žádosti a po posouzení důvodů i kapacitních možností, lze pobyt prodloužit maximálně o 2 měsíce.

Kapacita služby
4 lůžka 

1x dvoulůžkový pokoj

2x jednolůžkový pokoj


Provozní doba
24 hodin denně 7 dní v týdnu


Naše motto:

„Nevycházíme z představy o tom, jací by měli lidé v naší péči být, ale z toho, jací jsou a z toho, jaké jsou jejich možnosti.“