Pečovatelská služba

Centrum sociálních služeb je poskytovatelem pečovatelské služby terénní a ambulantní.

Pečovatelská služba je určená cílovým skupinám:
dospělým osobám ve věku od 19 do 64 let věku, seniorům od 65 let věku se sníženou soběstačností nebo zdravotním postižením či jiným zdravotním omezením, kdy jejich nepříznivá sociální situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a rodinám s dětmi, tj. rodiči/rodičům či dítěti/dětem bez omezení věku (do 18 let věku dítěte) se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a současně se nacházejí v nepříznivé sociální situaci.
Zájemcům, kteří neodpovídají vymezenému okruhu osob, nemůže být služba poskytnuta. V rámci pečovatelské služby nejsou poskytovány žádné zdravotnické úkony, jako dávkování léků, převazy, aplikace inzulínu, mastí na lékařský předpis, výživa prostřednictvím sondy (PEG), výměna a ošetřování STOMIE, apod. pečovalka / pečovatel nemají oprávnění k uvedeným zdravotním úkonům.

Terénní pečovatelská služba je poskytovaná ve vymezeném čase v domácnostech uživatelů na území města Jablonec nad Nisou a na území obcí přináležejícím do správního obvodu obce s rozšířenou působností, a to na základě uzavřené dohody mezi starosty obcí a ředitelkou Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o., v souladu se zákonem o sociálních službách.

Ambulantní služba je pečovatelská služba, za kterou uživatel dochází, tzn. neprovádí se v domácnostech. Jedná se o poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.

Terénní péče a ambulantní sociální služba jsou vzájemně provázané.

Kapacita služby
maximální okamžitá kapacita 20 osob (terénní pečovatelská služba), okamžitá kapacita 3 klienti  ve středisku osobní hygieny (ambulantní služba)

Provozní doba
pondělí – neděle a svátky
7:00 – 20:00 hod.
 (terénní pečovatelská služba, ambulantní služba)