Černové zasedání

Červnové zasedání Rady starších, poradního orgánu ředitelky CSS, se uskutečnilo v úterý 30. června 2015 od 09.30 hod. v malém sále spolkového domu. Všichni členové RS byli přítomni a pozvání na radu přijali náměstek primátora Pavel Svoboda, tisková mluvčí Markéta Hozová a vedoucí chráněné kavárny Floriánka Eva Kohoutová. 

Zajímavosti:

Markéta Hozová, tisková mluvčí z kanceláře primátora, požádala členy RS o názor a návrhy řešení ve věci rubriky Jubilanti v radničním zpravodaji v Jabloneckém měsíčníku, která naráží na problematiku zákona o ochraně osobních údajů. Dále požádala o zhodnocení koncertu, který se uskutečnil a v pátek 19.6. u příležitosti Světového dne proti násilí na seniorech, a o jejich návrhy a tipy pro příští rok.  

Pavel Svoboda, náměstek primátora, hovořil o Týdnu seniorů, který se bude konat od 29.9. do 4.10 2015, a jeho obsahu. Informoval o strategických dokumentech, tzv. IPRÚ (Integrovaný plán rozvoje území) a případné realizaci záměru vybudování spolkového domu II. a požádal o zaslání návrhů a námětů na případné jeho využití.

Naďa Jozífková, ředitelka CSS, informovala, že v období letních měsíců je provoz budovy spolkového domu v běžném režimu, o připravovaném jednodenním výletě do Prahy ve spolupráci s náměstek primátora Pavlem Svobodou, o auditu technického stavu dětského hřiště ve vnitrobloku spolkového domu, který není možné s ohledem na technický stav z bezpečnostních důvodů používat.

Blanka Svobodová, předsedkyně RS a vedoucí KJS, pohovořila o uskutečněných akcích v měsíci květnu a červnu, seznámila s připraveným programem na letní měsíce a jeho dostupnosti a požádala zástupce jednotlivých KS o zpracování podkladů do zářijového vydání JM stránky Senior plus.