Centrum sociálních služeb

Jablonec nad Nisou, p.o.
Zvětšit písmo:
Datum: 1.6.2023 Dnes má svátek Laura

Vyhledávání

OMEZENÍ PROVOZU, aktual. 22.5.2020

SD poslední strana úprava text

VEŠKERÉ AKTIVITY PRO SENIORY JSOU ZRUŠENÉ.

Níže najdete rozhodnutí ředitelky organizace

22. května 2020

Informace k obnovení provozu spolkového domu jsou uvedené níže, průběžně je aktualizujeme. Na uvolnění pravidel a na postupný návrat jsme skvěle připraveni. Vše je řádně umyté a vydezinfikováné. Ještě pracujeme na úpravě interiéru spolkového domu, tak abychom dodrželi všechny hygienické podmínky. Už brzy bude hotovo.

Podlahy u recepcePodlahy u recepceÚdržba pc technikyÚdržba pc techniky

Na léto připravujeme pro seniory v menších skupinkách alternativní program v terénu, například výlety Cestou necestou jsou toho důkazem. Více zde.

Na společná setkání a nové zážitky se moc těšíme. Než se tak stane, podívejte se na jedno video, ve kterém nám všem radí ředitel Života90 pan Jan Lorman. Video se jmenuje Jak se mám chovat jako senior. Najdete ho v sekci "články a reportáže", přímý odkaz je pak zde.

..................................................................................................................

18. května 2020

Obnovení provozu spolkového domu
Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o, Emilie Floriánové 1736/8, Jablonec nad Nisou 

V návaznosti na Usnesení Vlády ČR č. 521 o obnovení poskytování některých druhů sociálních služeb, vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí 11. 5. 2020 a mimořádná opatření vyhlášená v souvislosti s ukončením nouzového stavu k 17. 5. 2020, jsou realizovány postupné kroky k obnovení provozu spolkového domu takto:

1.
Od 25. 5. 2020 pro sídlící organizaci ve spolkovém domě je obnoven provoz pro individuální přístup klientů za předpokladu dodržení hygienického režimu a maximálního respektování platných preventivních nařízení. Klienty se známkami respiračního onemocnění není možné vpustit do prostoru spolkového domu.

2.
Od 1.6 2020 budou umožněny krátkodobé pronájmy ve spolkovém domě organizacím, které mají podepsanou smlouvu o pronájmu, stvrdili seznámení s Provozním řádem v platném znění, včetně hygienických zásad a doplněných smluvních podmínek. 

Od 25. 6. 2020 budou poskytovány krátkodobé pronájmy ostatním organizacím a zájemcům za předpokladu dodržování Provozního řádu platného od 1. 6. 2020, maximálního respektování platných hygienických nařízení a dodržování kapacity.

3.
Setkávací aktivity ve spolkovém domě jednotlivých klubů seniorů včetně klubů pro seniory (KS) v domech zvláštního určení (KS Novoveská, KS Palackého, KS Boženka, KS Kokonín)a veškeré vzdělávací, zájmové a sportovní programy nebudou provozovány do 31. 8. 2020.

Platná preventivní hygienická nařízení pro užívání prostor spolkového domu:
používání ochrany dýchacích cest, použití desinfekce rukou při vstupu do budovy, sledování zdravotního stavu zaměstnanců, plánování času příchodů a odchodů klientů, objednávání a vyzvedávání klientů u zadního vchodu, nesdílení předmětů jako jsou telefony, tužky s klienty, dodržování určené vzdálenosti při kontaktu, nepodávání rukou, dodržování oddělených prostor WC pro zaměstnance a klienty.
Za dodržování hygienických zásad a nařízení odpovídají jednotliví nájemci spolkového domu. 

Postupné kroky k obnovení fungování dalších služeb ve spolkovém domě je plánováno na červen
a červenec dle aktuální situace a za předpokladu dalšího příznivého vývoje epidemiologické situace.

Opatření se mohou upravovat a měnit s ohledem na nařízení Vlády ČR.

N. Jozífková
ředitelka organizace

..................................................................................................................


OMEZENÍ PROVOZU V ORGANIZACI

Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. v souvislosti s koronavirem COVID – 19.

Ředitelka organizace v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví a na základě závěrů Rady města Jablonec nad Nisou rozhodla o omezení provozu v organizaci takto: 

 • Odlehčovací služba

Zákaz návštěv dle mimořádného opatření MZ.

Osoby, které se podílí na nutném provozu a chodu odlehčovací služby (údržba, dodávka stravy, pošta apod.) vstupují do prostor odlehčovací služby s vědomím pracovníka odlehčovací služby. Jejich pohyb musí být minimalizován na nezbytně nutnou míru.

 • Krátkodobé pronájmy ve spolkovém domě – nebudou až do odvolání poskytovány. 

 • Přerušení setkávacích aktivit jednotlivých klubů seniorů včetně klubů pro seniory v domech zvláštního určení (Klub seniorů Novoveská, Palackého, Boženka,  Kokonín) a veškerých vzdělávacích, zájmových i sportovních programů s platností od 12. 3. 2020 až do odvolání.
  Prostory, ve kterých klubová setkání probíhají, jsou uzavřeny (Klub seniorů Novoveská, Palackého, Boženy Němcové, Kokonín).

 • Ostatní

 • Odkládá se slavnostní zakončení AS včetně výjezdní přednášky 15. 4. 2020.
 • Odkládá se zahájení Jabloneckého škrpálu 22. 4. 2020.
 • Odkládá se poznávací výlet do Prahy 28. 4. 2020.
 • Ruší se Jablonecká šipka 16. 4. 2020.
 • Ruší se poznávací výlet pro seniory 17. 4. 2020 Přerov nad Labem.
 • Ruší se beseda Setkání s osobností 20. 4. 2020.
 • Ruší se Krajkový bál 30. 4. 2020.

Toto rozhodnutí nabývá platnosti dne 12. 3. 2020.

 • Terénní služby – s omezením

V důsledku přechodného nedostatku pracovníků v přímé péči kdy nejsme schopni zajistit všem uživatelům plnohodnotně péči, přistupujeme od pondělí 16. března 2020 k omezení péče u uživatelů na nejnutnější nasmlouvané základní úkony,  a to přednostně u uživatelů, kteří jsou osamoceni a nemají ani osoby blízké. 

Ostatní uživatelé a sjednané úkony, jako jsou nákupy, úklidy, praní a žehlení a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím budeme řešit operativně, a to např. přesuny časů sjednané péče nebo budou  zajištěny ostatními pracovníky organizace.

Péče bude poskytována přednostně u uživatelů, kterým nemůže péči zajistit rodina a to v nezbytném rozsahu:

 • s uživatelem bude předem projednána změna času a průběh poskytované péče

 • budou zajišťovány základní úkony, a to dovoz obědů a příprava jídla, nezbytná osobní hygiena a péče o vlastní osobu, zajištění nezbytných léků a inkontinenčních pomůcek

 • nákupy a pochůzky budou řešeny operativně v jiných časech

 • nebudou poskytovány doprovody do zdravotnických zařízení a dalších veřejných služeb (úřady, kadeřnictví, pedikúra apod.)

Toto rozhodnutí nabývá platnosti dne 16. 3. 2020.

Naďa Jozífková v. r.
ředitelka organizace 


Kde získáte další informace ohledně poskytování pečovatelské služby

Sociální pracovnice – tel.: 720 559 203, 777 646 979
Vedoucí péče – tel: 721 305 129
Zástupce vedoucí péče – tel.: 774 722 943
Zástupce ředitele pro sociální péči – tel.: 774 722 941
Ředitelka organizace – tel.: 774 722 939 

Doporučení pro poskytovatele sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID-19 - více ikona souboruzde

Vytvořeno 12.3.2020 10:59:05 | přečteno 263x | lukas.frydrych
 
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Liberecký kraj Jablonec nad Nisou Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR katalog socialnich sluzeb

Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.
Emilie Floriánové 1736/8
466 01  Jablonec nad Nisou

id datové schránky: us6kg76
email: centrum@centrumjablonec.cz
Prohlášení o přístupnosti

 
 
load