Centrum sociálních služeb

Jablonec nad Nisou, p.o.
Zvětšit písmo:
Datum: 27.9.2023 Dnes má svátek Jonáš

Vyhledávání

GDPR

Ochrana osobních údajů - GDPR

Dne 25. května 2018 vstoupilo v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o., jako správce a zpracovatel osobních údajů za účelem naplnění zásady transparentnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR) informuje o základních aspektech zpracování osobních údajů, která probíhají v rámci činností naší organizace, o právech subjektů údajů a způsobech jejich uplatnění.

Správce osobních údajů:

Název organizace

Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

Sídlo organizace

Emilie Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČO

43256503

Kontaktní telefon

+420 774 722 939

Kontaktní e-mail

centrum@centrumjablonec.cz

Elektronická podatelna

centrum@centrumjablonec.cz

ID datové schránky

us6kg76

Web

www.centrumjablonec.cz

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

V souladu s článkem 37 odst. 1 písm. a) GDPR správce osobních údajů zřídil funkci pověřence (DPO – Data Protection Officer).

Titul

Ing.

Jméno

Zbyněk

Příjmení

Vavřina

Kontaktní telefon

+420 602 423 675

Kontaktní e-mail

vavrina.gdpr@gmail.com

Hlavním úkolem pověřence je monitorování souladu zpracování osobních údajů s povinnostmi vyplývajícími z GDPR, provádění interních auditů, školení pracovníků a celkové řízení agendy interní ochrany dat správce osobních údajů.

Mezi další úkoly Pověřence náleží např.:

· poskytování informací a poradenství správci a zaměstnancům správce, kteří se na zpracování osobních údajů podílejí,

· monitorování souladu činností správce s GDPR,

· poskytování poradenství na vyžádání, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů,

· spolupráce s Úřadem pro ochranu osobních údajů,

· působení jako kontaktní místo pro subjekty údajů,

· zpracování doporučení v oblasti úprav interních předpisů (směrnic),

· realizace školení zaměstnanců, kteří provádějí zpracování osobních údajů,

· poskytování metodické pomoci při realizaci inventury zpracování osobních údajů,

· poskytování metodické pomoci při zpracování analýzy rizik,

· poskytování metodické pomoci při návrhu technických a organizačních opatření v rámci nápravných opatření,

· poskytování metodické pomoci při jednání s dodavateli software či technologií dotýkajících se problematiky zpracování osobních údajů.


 
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Liberecký kraj Jablonec nad Nisou Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR katalog socialnich sluzeb

Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.
Emilie Floriánové 1736/8
466 01  Jablonec nad Nisou

id datové schránky: us6kg76
email: centrum@centrumjablonec.cz
Prohlášení o přístupnosti

 
 
load