Centrum sociálních služeb

Jablonec nad Nisou, p.o.
Zvětšit písmo:
Datum: 30.5.2023 Dnes má svátek Ferdinand

Vyhledávání

Vnitřní pravidla

Základní informace a výčet základních úkonů

Služba je poskytována na pracovišti odlehčovací služby v domě zvláštního určení v ul. Novoveská 4505/5 v Jablonci nad Nisou. Sociální služba je poskytována formou pobytovou, tj. 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Odlehčovací služba je časově omezená služba, kterou organizace poskytuje formou pobytové služby pro seniory a dospělé osoby postižené, či jinak zdravotně omezené, kteří žijí ve vlastní domácnosti a kterým zajišťuje podporu a péči v plném rozsahu rodina, nebo osoba jim blízká. Odlehčíme tak pečující rodině, která po přechodnou dobu není schopna péči zajistit, např. z důvodu potřebného odpočinku, regenerace sil, nemoci pečujícího, či z jiného důvodu, kdy převezmeme péči o dospělého či seniora, který se po uplynutí doby trvání smlouvy vrátí do domácího prostředí. Služba je určena pro osoby z Libereckého kraje.

Po tuto dobu zajistíme uživateli jak celodenní péči, tak bezpečné a příjemné prostředí s důrazem na udržení dobré psychické kondice, posilování a udržení jeho schopností a dovedností. Poskytneme kvalitní sociální službu s aktivizačními prvky dle výběru a přání uživatele.

Nejedná se o zdravotnické zařízení, proto musí být uživatel ve stabilizovaném zdravotním stavu. Služba je určená pro osoby, které potřebují zvýšený celodenní dohled (např. po ukončené hospitalizaci). Pro pobyt je nutné, aby si uživatel zajistil léky a případně inkontinenční pomůcky
po dobu pobytu na odlehčovací službě. Nemáme zde lékaře a nemůžeme zajistit prostředí bez přiměřeného rizika.

Organizace nedisponuje uzavřeným oddělením, proto není možné službu poskytovat osobám, které dle zprávy lékaře vykazují známky akutního duševního onemocnění, nejsou orientované situací, nerespektují obecná pravidla soužití, trpí nočním neklidem a aktivitami, hrozí u nich riziko odchodu ze služby, aniž by dokázaly situaci vyhodnotit.

Podmínkou přijetí je, že zájemce o službu podá „Žádost o poskytnutí sociální služby - odlehčovací služba“ a týden před nástupem předloží „Zprávu lékaře o zdravotním stavu žadatele o službu“, která je po skončení pobytu uživateli vrácena. Pokud žadatel splňuje podmínky přijetí, je s ním uzavřena Smlouva o poskytování odlehčovací služby, jejíž součástí jsou Vnitřní pravidla o poskytování odlehčovací služby a uživatel obdrží Ceník úhrad za úkony odlehčovací služby, který je stanovený v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., a vyhlášky č. 505/2006 Sb.

Okruh osob:

1. Jedná se dospělé osoby ve věku od 19 do 64 let věku se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního postižení či jiného zdravotního omezení a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, kterou jim poskytne a zajistí odlehčovací služba po dobu, kdy jim nemůže poskytnout pomoc pečující osoba.

2. Jedná se o seniory od 65 let věku se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního postižení či jiného zdravotního omezení a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, kterou jim poskytne a zajistí odlehčovací služba, kdy jim nemůže poskytnout pomoc pečující osoba

Základní činnosti při poskytování odlehčovací služby jsou zajišťovány v rozsahu těchto úkonů

A) Základní

 1. Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení nepříznivé sociální situace.
 2. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu – jedná se o pomoc a podporu při podávání jídla, pití, pomoc při oblékání a svlékání a to včetně speciálních pomůcek, pomoc při prostorové orientaci (tj. samostatný pohyb ve vnitřním prostoru), pomoc při přesunu
  na lůžko nebo vozík.
 3. Pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu – jedná se
  o pomoc při úkonech osobní hygieny, výměnu inkontinenčních pomůcek, prevenci opruzenin a proleženin, pomoc při základní péči o vlasy, nehty, pomoc při použití WC.
 4. Poskytnutí stravy – jedná se o zajištění stravy přiměřené době poskytování služby
  a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování v rozsahu
  3 hlavních jídel, dopolední a odpolední svačiny, pitný režim.
 5. Pomoc při přípravě stravy – např. zajištění druhé večeře v případě diabetické diety.
 6. Poskytnutí ubytování -  včetně úklidu pokoje a společných prostor, praní a žehlení ložního
  a osobního prádla, provozních nákladů souvisejících s ubytováním – energie, údržba.
 7. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – jedná se o doprovod k lékaři, doprovod na zájmové a volnočasové aktivity (např. na setkání s vrstevníky), doprovod
  na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podporu při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování.
 8. Sociálně terapeutická činnost – podporuje rozvoj nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností, jedná se např. nácvik chůze s chodítkem v areálu odlehčovací služby, nebo pomocí šlapadla apod.
 9. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarání osobních záležitostí – jedná se o pomoc při vyřizování běžných záležitostí jako vyzvednutí léků, vyřizování záležitostí
  na poště, drobné nákupy (potravin či hygienických potřeb v blízkém krámku v ulici Novoveská). Úkon neobsahuje zastoupení uživatele pracovníkem sociální služby v jednání s úřady, institucemi, soudy apod., a to ani na základě plné moci.
 10. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - jedná se obnovení a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovednosti (např. předčítání, cvičení, zpívání, tréninky paměti, společenské hry, vycházky, ruční práce) a další aktivizační činnosti, které brání klientovi v postupném upadání do pasivity.

Sociální služby jsou poskytovány dle individuálních potřeb uživatelů, nenahrazují zdravotní péči
a nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění.

 

B) Ostatní služby

Uživatelé mohou využít další prostory v domě zvláštního určení:

 • klubovnu

 • knihovnu

 • odpočinkovou denní místnost

 • tělocvičnu

 • středisko osobní hygieny

 • přilehlou zahradu

Uživatelé mohou využívat klubových, společenských a zájmových aktivit pořádaných v Klubu seniorů Novoveská.

 

Zásady poskytování odlehčovací služby

 • dodržování práv uživatelů a jejich důstojnosti
 • individuální přístup, respektování osobnosti a volby uživatele
 • vytvoření příjemného a bezpečného prostředí
 • podpora samostatnosti, schopností a dovedností, zachování stylu a zvyků uživatele

 

Technické a materiální zabezpečení služby

Prostory odlehčovací služby jsou bezbariérové, opatřeny madly pro bezpečný pohyb. Pokoje jsou vybavené polohovacími lůžky s nastavitelnou výškou a hrazdou, nočními stolky s příruční ledničkou, uzamykatelnou komodou na osobní věci, židlí, lampičkami, náladovým osvětlením, poličkou. Ve dvoulůžkovém pokoji je instalována vertikální zástěna k zajištění soukromí uživatelů. Z dvoulůžkového pokoje je přímý vstup na přilehlý balkón. Všechny pokoje a společná místnost jsou vybaveny televizorem. K pokojům přináleží společné prostory, kde je k dispozici kuchyňka vybavená speciálním nádobím a potřebami, myčkou, lednicí a mikrovlnnou troubou, jídelní kout, obývací prostor s 2 pojízdnými polohovacími křesly vhodný ke sledování televize, dalším klasickým křeslem a poslechu rádia (včetně sluchátek). Prostory jsou vybavené uzamykatelnými šatními skříněmi s příručním trezorem pro bezpečné uložení věcí každého uživatele, podél zdí jsou nainstalována madla jako opora pro bezpečnou chůzi uživatelů. Sociální zázemí je bezbariérové, je vybavené, sprchovým koutem se sedačkou, umyvadlem, nastavitelným zrcadlem, WC s nástavcem a ruční sprchou. V prostorách sociálního zázemí jsou namontována madla. Pro zajištění hygienicky nezávadného prostředí je pracoviště odlehčovací služby vybaveno pojízdnou nerezovou uzavíratelnou speciální nádobou pro ukládání a transport špinavého prádla, na použité jednorázové inkontinenční pomůcky slouží speciální bez zápachový koš. Prostory odlehčovací služby (společný prostor, pokoje) jsou vybaveny dezinfekčními prostředky s virucidním účinkem a dezinfekčními vlhčenými ubrousky pro jednorázové použití.

Pracoviště je vybaveno mobilní klimatizací, stojanovým ventilátorem, germicidní lampou s prouděním vzduchu pro zajištění bezinfekčního prostředí. Okna jsou opatřena žaluziemi a sítěmi proti hmyzu. Místnosti odlehčovací služby jsou vybaveny osvětlením pro správnou intenzitu denního světla i pro noční osvětlení a dekorativní živou zelení dle ročních období. Pokoje jsou barevně označeny a lze je označit dle přání uživatelů, na pokojích lze větrat a regulovat teplotu dle vlastní potřeby. Pro zachování soukromí jsou pokoje i sociální zařízení vybaveny bezpečnostními zámky.

Součástí služby je možnost používání osobního tísňového tlačítka k přivolání pečovatele/ky v případě naléhavé potřeby. Dále je k dispozici transportní zařízení a další kompenzační pomůcky umožňující pohyb uživatele po pokoji a v prostoru, které jsou po dobu pobytu na odlehčovací službě poskytovány bezplatně (chodítka pevná i pojízdná, pojízdné stolky k lůžku, klozetová křesla, mechanický vozík, nástavec na WC, nádoba na moč-bažant, berle, vycházková hůl, deska pro přesun klienta, polštářky pro polohování proti otlakům a proleženinám, vozík pro hygienu, nafukovací vanička na mytí hlavy vleže, transportní pomůcky, ohřívač ručníků, evakuační podložka pro případ nouzových situací, součástí dvou lůžek je detekční podložka z důvodu prevence pádu). Pro udržení fyzické kondice jsou k dispozici cvičební a relaxační pomůcky (cvičební gumy, posilovací míčky, šlapadla…). Pro aktivizaci, udržení dovedností a trénování paměti jsou k dispozici společenské hry, knihy, časopisy, denní tisk, videoprojekce umístěná v odpočinkové denní místnosti, živé květiny, pomůcky pro ruční práce a další volnočasové aktivity.

Pro usnadnění orientace je na pracovišti umístěna informační cedule a elektronický rámeček s označením jednotlivých zaměstnanců, a na každém pokoji visí dřevěný, nástěnný kalendář, s nastavitelným ročním obdobím, dnem v týdnu  a  datem.

Doba a způsob poskytování odlehčovací služby

Odlehčovací služba pobytová neumožňuje trvalý pobyt, zpravidla je poskytována na dobu 3 měsíců v kalendářním roce.

V odůvodněných případech, na žádost uživatele a po posouzení důvodů i kapacitních možností, lze z rozhodnutí vedení organizace pobyt prodloužit, na základě již uzavřené Smlouvy, a to maximálně o 2 měsíce (např. pečující osoba nemůže zajistit péči z důvodu vlastní nemoci).

Jednání se zájemcem o službu, případně s jeho rodinou, osobou blízkou, opatrovníkem apod., vede sociální pracovník pro odlehčovací službu, který podá zájemci informace o sociální službě. Možné je i předem se seznámit s prostředím, kde je služba poskytována. Zájemce podá „Žádost o poskytnutí sociální služby odlehčovací“ a následně je domluven termín pobytu. Po projednání žádosti je s uživatelem uzavřena „Smlouva o poskytování odlehčovací služby“ na dobu určitou s přesným určením dne a času nástupu do odlehčovací služby.

Žadatel je povinen týden před nástupem předložit sociálnímu pracovníkovi pro odlehčovací službu „Zprávu lékaře o zdravotním stavu žadatele o službu“ na předepsaném formuláři poskytovatele, který obdrží od sociálního pracovníka pro odlehčovací službu.

Před nástupem rodina připraví uživateli osobní věci, tj.:

osobní doklady včetně kartičky pojištěnce, oblečení, hygienické potřeby včetně elektrického holicího strojku, kompenzační pomůcky, které uživatel používá, léky a ostatní doporučené předměty (mobilní telefon včetně nabíječky, knížka, obrázek, případně fotografie a drobné předměty, na které je uživatel zvyklý). Doporučuje se přiměřená finanční hotovost na případné menší nákupy potravin a hygienických potřeb.

Na odlehčovací službu nelze přinášet a používat elektrické spotřebiče uživatele, např. televizi, vařič, varnou konvici, tepelné spotřebiče apod.

Osobní věci, které si uživatel přinese k pobytu, zůstávají jeho majetkem. Uživatel nese odpovědnost za svoje věci, doklady a hotovost. Každý uživatel má k zajištění svých osobních a cenných věcí
k dispozici zamykatelný úložný prostor (komoda s uzamykatelnou zásuvkou, šatní skříň s trezorem).

Vlastní potraviny je možné uskladnit (za podmínek dodržování základních hygienických předpisů)
ve vlastní ledničce umístěné v nočním stolku.

Odlehčovací službu zajišťují pracovníci, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu pracovníka v sociálních službách (§ 116, odst. 5 písm. c) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů), jsou povinni se pravidelně proškolovat a celoživotně vzdělávat, mají zdravotní průkazy, ctí „Etický kodex zaměstnance Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.“, respektují Listinu základních práv a svobod, dodržují „Závazek mlčenlivosti“ v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a jsou si vědomi, že porušení je bráno jako nedodržení základních pracovních povinností.

Poskytovatel má nastavená pravidla pro případ vzniku krajních situací, která řeší opatření omezující pohyb osob, která jsou využívána výhradně v případech nebezpečí a ochrany zdraví a pro situace, kdy uživatel důrazně a opakovaně vysloví nesouhlas s pobytem na odlehčovací službě a nejedná se o běžnou nespokojenost.

V rámci odlehčovací služby nejsou poskytovány žádné zdravotní a ošetřovatelské úkony (např. dávkování a podávání léků, převazy a ošetření ran nebo dekubitů, bandážování, měření tlaku, aplikace inzulínu, injekcí nebo mastí, vykapávání očí, výživa prostřednictvím PEG, výměna a ošetřování STOMIE, měření glykémie apod.). Pečovatel/ky nemají oprávnění k žádným ošetřovatelským a zdravotním úkonům, nemají ani oprávnění připravovat a podávat léky uživateli (pouze dohlíží a upozorňují uživatele na potřebu užití léků).  Zdravotní péči zajišťuje ošetřující lékař nebo domácí zdravotní péče.

Uživatel si musí pro zdravotnické úkony zajistit zdravotnické služby, pokud je v době pobytu v odlehčovací službě bude potřebovat. Léky do lékovek jsou připravovány rodinnými příslušníky nebo pracovníky zdravotní péče tak, jak je tomu v domácím prostředí. Pracovníci sociálních služeb umožní, aby zdravotnické služby byly uživateli poskytnuty v dohodnutém čase.  

Službu nelze poskytnout

 • zájemci, který potřebuje trvalou lékařskou, či odbornou ošetřovatelskou péči,
 • zájemci, který není orientován situací, nerespektuje obecná pravidla soužití, nezvládá běžnou fyzickou i psychickou zátěž, trpí nočním neklidem, je agresivní a není schopen se smysluplně dorozumět a nerespektuje hodnotovou a sociální hierarchii,
 • zájemci s akutními infekčními a parazitárními chorobami,
 • zájemci, který může ohrozit sebe a okolí pro duševní nemoc nebo závislost a jehož chování by narušovalo kolektivní soužití,
 • zájemci, který potřebuje stálou přítomnost jiné osoby (asistenta),
 • zájemci, který je schopen za pomoci místně poskytovaných terénních služeb se o sebe postarat a zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí,
 • v případě, že poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k pobytové odlehčovací službě,
 • v případě, že poskytovatel neposkytuje službu, kterou zájemce o službu požaduje.

 

Úhrada za pobyt

Výše úhrady za poskytování odlehčovací služby je dána Ceníkem úhrad za úkony odlehčovací služby. Hodinová sazba je účtována za skutečný čas strávený poskytováním úkonů včetně času nezbytného k jejich zajištění. Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady u úkonů uváděných v jednotce Kč/hodina je účtována za skutečný čas strávený poskytováním úkonu.

Celková částka uvedená na vyúčtování za poskytnuté služby je zaokrouhlena na celé koruny. Tato částka je stejná při hotovostní i bezhotovostní platbě. Na požádání může uživatel nahlédnout do evidence týkající se vyúčtování za poskytnuté služby. Pro evidenci úkonů je používán elektronický systém, který přesně eviduje čas strávený poskytováním úkonů u uživatelů pomocí čteček čárových kódů. Po ukončení měsíce / při ukončení pobytu, je při vyúčtování sečtena veškerá péče, která byla uživateli poskytnuta (celkový čas strávený u uživatele za každý úkon zvlášť) plus poskytnutí stravy a ubytování.

V případě, že je uživatel během pobytu na odlehčovací službě neplánovaně hospitalizován, nebo odejde na návštěvu delší jak 12 hodin (tj. přes noc) s předpokladem, že se na odlehčovací službu vrátí, je mu za každý započatý den účtován úkon Poskytnutí ubytování, neboť jeho lůžko se po tuto dobu neobsazuje.

Poskytovatel je povinen předložit uživateli „Vyúčtování poskytnutých služeb“ za příslušný kalendářní měsíc a v den ukončení smlouvy, a to buď do vlastních rukou, nebo na e-mailovou adresu. Za úkony bude provedena úhrada následujícím způsobem:

 • bezhotovostně převodem na účet poskytovatele se splatnostní 14 dní na základě „Vyúčtování poskytnutých služeb“ předaného uživateli v den ukončení odlehčovací služby.

 • hotově v kanceláři odlehčovací služby (v ul. Novoveská 4505/5) pracovníkovi poskytovatele při ukončení odlehčovací služby.

Poskytovatel nepřijímá k úhradě za pobyt a nevyužívá k úkonům spojených s obstaráním drobného nákupu či jiných služeb pro uživatele jeho platební karty, protože není autorizovaným
a oprávněným držitelem z pohledu banky (na kartě je uvedeno jméno a příjmení klienta).

 

Způsob podávání a vyřizování stížností

Za stížnost se považuje písemnost, která je nazvána jako stížnost, popřípadě z obsahu písemnosti jednoznačně vyplývá, že se jedná o stížnost a v níž uživatel žádá prošetření nebo nápravu skutečnosti, kterou se cítí poškozen, a kterou nemůže řešit vlastními prostředky. Stížnost
na kvalitu, či způsob poskytování odlehčovací služby, je každé podání, které uživatel za stížnost považuje, bez ohledu na názor pracovníka pověřeného vyřízením stížnosti.

 • Kdo si může stěžovat

Stížnost může podat uživatel sociální služby, osoba pověřená uživatelem, rodinný příslušník či jiná blízká osoba, nebo jakákoliv osoba, která se domnívá, že je důvod ke stížnosti.

 • Komu a jakým způsobem lze podat stížnost

 • stížnost lze podat na adrese sídla organizace: Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o., Emilie Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou,

 • ředitelce organizace (tel.: 774 722 939),

 • zástupci ředitelky pro sociální péči (tel.: 774 722 941),

 • sociálnímu pracovníkovi pro odlehčovací službu (tel.: 777 646 979), nebo vedoucí péče (tel.: 721 305 129),

 • zřizovateli - statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové nám. 19, 467 51 Jablonec nad Nisou – vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví (tel.: 483 357 439)

 • v případě výhrad ke zpracování osobních údajů, u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (tel.: 234 665 111)

Stížnost lze podat písemně, ústně, telefonicky i anonymně s písemným zaznamenáním. Anonymní stížnost může být podána poštou (na výše uvedené adresy), nebo prostřednictvím schránky umístěné na pracovišti odlehčovací služby.  Každá stížnost má přidělené číslo jednací.

 • Termíny pro vyřizování stížností

 • stížnost musí být vyřízená nejdéle do 30 dnů od doručení,

 • po vyřízení stížnosti je stěžovateli podána zpráva i v případě, že stížnost byla posouzena jako neoprávněná.

 • V případě nespokojenosti stěžovatele s vyřízením stížnosti má právo se odvolat k ředitelce organizace, ke zřizovateli nebo na nezávislé instituce (Krajský úřad Libereckého kraje, MPSV ČR, Český helsinský výbor, Veřejný ochránce práv - ombudsman).

 

Zpracování a ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů upravuje zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Při zpracování osobních údajů se poskytovatel řídí a postupuje dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.

Správce (poskytovatel) je oprávněn zpracovávat osobní údaje, pokud je to nezbytné pro splnění povinnosti, která je správci uložena právním předpisem.

Správce může zpracovávat osobní údaje subjektu údajů (zájemce o službu/uživatel) bez jeho souhlasu, jestliže je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů nebo pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na návrh „subjektu údajů". Poskytovatel, dle tohoto zákona, tedy od zájemce/uživatele nevyžaduje udělení souhlasu se zpracováváním osobních údajů. Účelem zpracovávání osobních údajů je uzavření a plnění smlouvy o poskytování sociální služby a s tím související i identifikace smluvních stran. Zpracováváním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče, používání, uchovávání, třídění a předávání osobních údajů.

Stížnosti týkající se podezření na zpracování osobních údajů v rozporu s obecným nařízením
o ochraně osobních údajů vyřizuje Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27,
170 00 Praha 7.

 

Nouzové, havarijní a mimořádné situace

Poskytovatel má vypracované pracovní postupy zaměstnanců odlehčovací služby při řešení nouzových, havarijních a mimořádných situací, které by mohly nastat při výkonu odlehčovací služby. Při podpisu smlouvy je uživatel seznámen se Standard č. 14 – Nouzové a havarijní situace na pracovišti odlehčovací služby,  kde jsou popsány mimořádné situace a jejich řešení. Dokument je k dispozici na pracovišti odlehčovací služby.

Ochranná opatření

V rámci poskytování odlehčovací služby mohou být využita tzv. ochranná opatření, která nejsou podle zákona o sociálních službách opatřeními omezující pohyb osob. Jedná se zejména o postranice u lůžka, nebo nezbytnost doprovodu při pohybu mimo zařízení atd. Postranice u lůžka jsou využívány na základě písemného souhlasu uživatele nebo na základě vyhodnocení situace a mají zabránit riziku pádu (avšak ne nikdy proti vůli uživatele). Uživatel může kdykoli tento souhlas odvolat nebo své přání změnit. Uživateli jsou před potřebou užití opatření vždy nabídnuty mírnější způsoby zabránění pádu (například: snížení postele k zemi). 

Práva a povinnosti smluvních stran

Práva a povinnosti uživatele:

 • Uživatel čerpá služby dle smluvních ujednání, kde je uveden rozsah služeb, má právo na kvalitní a odbornou službu.

 • Uživatel nevyžaduje léčení a trvalé odborné zdravotní ošetření a zvolí si ošetřujícího lékaře.

 • Uživatel má právo na vlastní rozhodování a uplatňování vlastní vůle.

 • Uživatel má právo na přiměřené riziko, právo na osobní svobodu a volný pohyb (nemůžeme tak vyloučit pád, nebo svévolné opuštění prostor odlehčovací služby).

 • Uživatel má právo na podání srozumitelných informací.

 • Uživatel má právo na změnu klíčového pracovníka.

 • Uživatel má právo na ochranu osobních údajů, na soukromí a nedotknutelnost osoby, na listovní tajemství a tajemství jiných písemností a záznamů, má právo k nahlédnutí do své osobní dokumentace.

 • Uživatel má právo na individuální utváření denního programu (setrvání v naučených rituálech např. v oblasti denního režimu, stravovacích návyků)  na kontakt s ostatními lidmi a komunitou.

 • Uživatel má právo využívat kompenzační pomůcky poskytovatele, které potřebuje k pohybu po pokoji a v prostorách odlehčovací služby, aby mohl do společných prostor, k zajištění osobní hygieny apod.

 • Uživatel má právo na soukromí (např. maximální používání vertikální žaluzie, vstup do pokoje po zaklepání a na výzvu, možnost se uzamknout v pokoji…).

 • Uživatel má právo na soukromé návštěvy, které jej mohou navštěvovat v denních hodinách bez omezení, avšak s ohledem na ostatní uživatele odlehčovací služby.

 • Uživatel podpisem „Žádosti o poskytování sociální služby – odlehčovací“ dává písemné svolení s informováním kontaktní osoby o nastalých situacích:

 • změna zdravotního stavu (např. hospitalizace, ..)

 • opuštění prostor odlehčovací služby uživatelem bez oznámení.

 • Uživatel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů, a to 1 kalendářní den před zamýšleným ukončením pobytu.

 • Uživatel užívá prostory vyhrazené k ubytování řádně a bez souhlasu poskytovatele neprovádí změny, nepřenechává tyto prostory jiné osobě.

 • V prostorách odlehčovací služby není povoleno přechovávat žádná zvířata, platí zákaz kouření a používání otevřeného ohně, nepřiměřené užívání alkoholu a užívání omamných látek.

 • Z pracoviště odlehčovací služby není povoleno z hygienických důvodů odnášet jídlo zajišťované poskytovatelem sociální služby.

 • V době podávání snídaně, oběda, večeře jsou prostory určené pro stravování vyhrazeny pouze pro uživatele.

 • Uživatel je povinen hlásit použití povolených elektrospotřebičů či elektroniky (holicí strojek, přenosné PC apod.).

 • Uživatel je povinen dodržovat Vnitřní pravidla, která jsou přílohou Smlouvy. Uživatel je seznámen s dokumentem Domácí řád a Pravidlo pro podávání stížností.

 • Uživatel je povinen dodržovat pravidla společného soužití a respektovat důstojnost všech ostatních uživatelů a pracovníků služby.

 • Uživatel je povinen informovat poskytovatele o důležitých okolnostech, které mohou ovlivnit poskytování služby (např. bezpečnostní rizika - tendence k pádům).

 • Uživatel má odpovědnost za škody, které vznikly svévolným poškozením majetku poskytovatele, nebo ztrátou klíče či osobního tísňového tlačítka, budou dány uživateli k úhradě. Při jejich řešení je postupováno podle obecně závazných ustanovení občanského zákoníku.

 • Uživatel si za cenné věci zodpovídá sám, může využít trezor, který je zabudovaný v šatní skříni. Duplikáty všech klíčů od trezorků jsou uloženy v zapečetěných obálkách v trezoru sociální pracovnice v kanceláři odlehčovací služby.

 • Uživatel má právo si stěžovat.

 

Práva a povinnosti poskytovatele:

 • Poskytovatel je povinen při poskytování služby dodržovat standardy kvality poskytování sociálních služeb, pracovníci poskytovatele se při výkonu sociální služby řídí Etickým kodexem zaměstnance CSS, Závazkem mlčenlivosti a vnitřními předpisy.

 • Poskytovatel je povinen uživatele seznámit s Vnitřními pravidly pro poskytování odlehčovací služby včetně příloh, a to Domácím řádem, Pravidly pro Nouzové a havarijní situace, Pravidly pro podávání stížností, které jsou k dispozici uživatelům na pracovišti odlehčovací služby.

 • Poskytovatel je povinen provádět službu, tj. ubytování, stravování a úkony péče v nasmlouvané četnosti a v čase, který si s uživatelem domluvil s ohledem na jeho potřeby
  a přání a dle společného vyjednávání.

 • Poskytovatel poskytuje uživateli podporu, pomoc a péči s ohledem na jeho schopnosti, možnosti a dovednosti (tzn., pomáhá mu pouze v tom, co sám nezvládá).

 • Poskytovatel odlehčovací služby je oprávněn smlouvu vypovědět, nesouhlasí-li uživatel se zpracováním osobních údajů nezbytných pro poskytování odlehčovací služby, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 • Poskytovatel má právo vyžadovat důstojné chování uživatelů a jejich rodinných příslušníků vůči zaměstnancům poskytovatele.

 • Poskytovatel má právo vyžadovat plnění povinnosti uživatele vycházející ze Smlouvy, Vnitřních pravidel a Domácího řádu, případně vypovědět uživateli smlouvu, jestliže porušuje povinnosti dané smluvním ujednáním, Vnitřními pravidly a Domácím řádem.

 • Poskytovatel neodpovídá za cenné věci ve vlastnictví uživatele, hotovost a vkladní knížky (viz. Domácí řád).

 • Poskytovatel má právo odmítnout poskytnutí úkonu/činnosti, který si zvládne uživatel učinit sám nebo je možné je zajistit běžně dostupnou službou.


Informace pro žadatele odlehčovací služby

Doporučený seznam věcí:

 • osobní doklady, včetně kartičky pojištěnce, brýle
 • léky na celou dobu pobytu, nejméně však na první 3 dny
 • zdravotnické či kompenzační pomůcky
 • hygienické potřeby
 • denní ošacení, prádlo, pyžamo, domácí a vycházkovou obuv
 • drobné předměty, které uživateli zpříjemní pobyt (knihy, časopisy, obrázky, fotky, ruční práce, vlastní hrnek)
 • přiměřenou finanční hotovost na případné menší nákupy

Další potřebné věci zvolte podle svých zvyklostí. Poskytovatel má právo odmítnout nepotřebné a zakázané věci (např. vařiče, varné konvice, vlastní televize, tepelné spotřebiče, vlastní fény, apod.)

Vytvořeno 28.12.2016 17:07:47 | přečteno 2378x | lukas.frydrych
 
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Liberecký kraj Jablonec nad Nisou Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR katalog socialnich sluzeb

Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.
Emilie Floriánové 1736/8
466 01  Jablonec nad Nisou

id datové schránky: us6kg76
email: centrum@centrumjablonec.cz
Prohlášení o přístupnosti

 
 
load