Centrum sociálních služeb

Jablonec nad Nisou, p.o.
Zvětšit písmo:
Datum: 15.1.2022 Dnes má svátek Alice

Vyhledávání

Vnitřní pravidla

Odlehčovací služba poskytovaná naší organizací je pobytová služba, poskytovaná  osobám, které spadají do okruhu osob poskytovatele. Dává prostor pečujícím si v předem dohodnutou dobu odpočinout nebo zařídit věci, které se s péčí nedají zkombinovat. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování včetně praní prádla, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů, nácvik a upevňování motorických schopností a dovedností.

Služba je poskytována na pracovišti odlehčovací služby v domě zvláštního určení v ul. Novoveská 4505/5 v Jablonci nad Nisou. Poskytovatel poskytuje uživateli podporu, pomoc a péči s ohledem na jeho schopnosti, možnosti a dovednosti (tzn., pomáhá mu pouze v tom, co sám nezvládá).

Okruh osob:

1. Jedná se dospělé osoby ve věku od 19 do 64 let věku se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního postižení či jiného zdravotního omezení a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, kterou jim poskytne a zajistí odlehčovací služba po dobu, kdy jim nemůže poskytnout pomoc pečující osoba.

2. Jedná se o seniory od 65 let věku se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního postižení či jiného zdravotního omezení a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, kterou jim poskytne a zajistí odlehčovací služba, kdy jim nemůže poskytnout pomoc pečující osoba


Organizace nedisponuje uzavřeným oddělením, proto není možné službu poskytovat osobám, které dle zprávy lékaře vykazují známky akutního duševního onemocnění, nejsou orientované situací, nerespektují obecná pravidla soužití, trpí nočním neklidem a aktivitami, hrozí u nich riziko odchodu ze služby, aniž by dokázaly situaci vyhodnotit. Služba nenahrazuje péči v léčebnách dlouhodobě nemocných ani v rehabilitačním zařízení. Neposkytujeme péči lidem se speciálními nároky při psychických onemocněních a osobám s potřebou péče ve zdravotnickém zařízení.

Zájemce o službu, který potřebuje zdravotní péči (podávání léků a jiné zdravotní úkony např. převazy, aplikaci inzulínu, injekcí a mastí, bandážování, měření tlaku atd.) si musí zajistit tyto služby sám nebo rodinou.

Centrum sociálních služeb Jabonec nad Nisou, p.o. není poskytovatelem zdravotní péče.


Podmínky pro žadatele

Ihned po telefonické nebo osobní objednávce Vás navštíví sociální pracovnice, aby dohodla podrobnosti. Na základě společné domluvy bude sepsána „Smlouva o poskytování odlehčovací služby“. Podmínkou přijetí je složení depozita (záloha do úschovy) ve výši Kč 500,-- a „Zpráva lékaře o zdravotním stavu žadatele o službu". Depozitum se vrací v případě nepředvídatelných událostí, pro které nemohlo být dodrženo závazné objednání služby (hospitalizace v nemocnici, úmrtí). V případě zrušení závazně objednané služby propadá depozitum ve prospěch poskytovatele ke krytí ztrát vzniklých z neobsazení lůžka. V případě dodržení smlouvy je celá výše depozita zúčtována v den ukončení pobytu.

Úhrada za pobyt:

Služba se poskytuje za úplatu. Za poskytnuté úkony bude provedena úhrada bezhotovostně převodem na účet poskytovatele se splatnostní 14 dní na základě „Vyúčtování poskytnutých služeb“ za příslušný kalendářní měsíc a nebo v den ukončení smlouvy.

Hodinová sazba je účtována za skutečný čas strávený poskytováním úkonů včetně času nezbytného k jejich zajištění. Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění netrvá celou hodinu, výše úhrady u úkonů uváděných v jednotce Kč/hodina je účtována za každých započatých 5 minut.

Délka pobytu: služba se sjednává na dobu určitou, maximálně na tři měsíce.


Odlehčovací službu nelze poskytnout:

 • zájemci, který potřebuje trvalou lékařskou, či odbornou ošetřovatelskou péči,
 • zájemci, který není orientován situací, nerespektuje obecná pravidla soužití, nezvládá běžnou fyzickou i psychickou zátěž, trpí nočním neklidem, je agresivní a není schopen
  se smysluplně dorozumět a nerespektuje hodnotovou a sociální hierarchii,
 • zájemci s akutními infekčními a parazitárními chorobami,
 • zájemci, který může ohrozit sebe a okolí pro duševní nemoc nebo závislost a jehož chování by narušovalo kolektivní soužití,
 • zájemci, který potřebuje stálou přítomnost jiné osoby (asistenta),
 • zájemci, který je schopen za pomoci místně poskytovaných terénních služeb se o sebe postarat a zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí,
 • v případě, že poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k pobytové odlehčovací službě,
 • v případě, že poskytovatel neposkytuje službu, kterou zájemce o službu požaduje.


Technické a materiální zabezpečení

Prostory odlehčovací služby jsou bezbariérové, opatřeny madly pro bezpečný pohyb. Pokoje jsou vybavené polohovacími lůžky s nastavitelnou výškou, nočními stolky s příruční ledničkou, skříňkou na osobní věci, židlí, lampičkami, náladovým osvětlením, poličkou. Ve dvoulůžkovém pokoji je instalována vertikální zástěna k zajištění soukromí uživatelů. K dispozici je 1 přenosný televizor na pokoj pro převážně ležící uživatele. K pokojům přináleží společné prostory kde je k dispozici kuchyňka vybavená speciálním nádobím a potřebami, myčkou, lednicí a mikrovlnnou troubou, jídelní kout, obývací prostor s 2 pojízdnými polohovacími křesly vhodný ke sledování televize, poslechu rádia (včetně sluchátek). Prostory jsou vybavené uzamykatelnými šatními skříněmi s příručním trezorem pro bezpečné uložení věcí každého uživatele. Sociální zázemí, které je bezbariérové, je vybavené, sprchovým koutem se sedačkou, umyvadlem, WC s nástavcem. Pro zajištění hygienicky nezávadného prostředí je pracoviště odlehčovací služby vybaveno pojízdnou nerezovou uzavíratelnou speciální nádobou pro ukládání a transport špinavého prádla, na použité jednorázové inkontinenční pomůcky slouží speciální bez zápachový koš.

Pracoviště je vybaveno mobilní klimatizací, stojanovým ventilátorem, germicidní lampou s prouděním vzduchu pro zajištění bezinfekčního prostředí, čističkou vzduchu. Okna jsou opatřena žaluziemi a sítěmi proti hmyzu. Místnosti odlehčovací služby jsou vybaveny osvětlením pro správnou intenzitu denního světla i pro noční osvětlení a dekorativní živou zelení dle ročních období. Pokoje jsou barevně označené a lze je označit dle přání uživatelů, na pokojích lze větrat a regulovat teplotu dle vlastní potřeby. Pro zachování soukromí jsou pokoje i sociální zařízení vybaveny bezpečnostními zámky.

Součástí služby je možnost používání osobního tísňového tlačítka k přivolání pečovatelky v případě naléhavé potřeby. Dále je k dispozici transportní zařízení a další kompenzační pomůcky umožňující pohyb uživatele po pokoji a v prostoru, které jsou po dobu pobytu na odlehčovací službě poskytovány bezplatně (chodítka pevná i pojízdná, pojízdné stolky k lůžku, stolek k hygieně na lůžku, klozetová křesla, mechanický vozík, nástavec na WC, berle, nafukovací vanička na mytí hlavy vleže, transportní pomůcky, ohřívač ručníků, evakuační podložka pro případ nouzových situací, dvě lůžka jsou vybavena detekční podložkou z důvodu prevence pádu, k dispozici jsou protiskluzné podložky). Pro udržení fyzické kondice jsou k dispozici cvičební a relaxační pomůcky (cvičební gumy, posilovací míčky, šlapadla…). Pro aktivizaci, udržení dovedností a trénování paměti jsou k dispozici společenské hry, knihy, časopisy, denní tisk, lupa na čtení, videoprojekce umístěná v odpočinkové denní místnosti, živé květiny, pomůcky pro ruční práce a další volnočasové aktivity.

Pro usnadnění orientace je na pracovišti informační cedule a elektronický rámeček s označením jednotlivých zaměstnanců.


Informace pro žadatele odlehčovací služby

Doporučený seznam věcí:

 • osobní doklady, včetně kartičky pojištěnce, brýle
 • léky na celou dobu pobytu, nejméně však na první 3 dny
 • zdravotnické či kompenzační pomůcky
 • hygienické potřeby
 • denní ošacení, prádlo, pyžamo, domácí a vycházkovou obuv
 • drobné předměty, které uživateli zpříjemní pobyt (knihy, časopisy, obrázky, fotky, ruční práce, vlastní hrnek)
 • přiměřenou finanční hotovost na případné menší nákupy

Další potřebné věci zvolte podle svých zvyklostí. Poskytovatel má právo odmítnout nepotřebné a zakázané věci (např. vařiče, varné konvice, vlastní televize, tepelné spotřebiče, vlastní fény, apod.)

Práva a povinnosti smluvních stran jsou uvedeny ve Vnitřním pravidle a Domácím řádu OS, který je k dispozici na pracovišti odlehčovací služby a u sociální pracovnice OS. 

Vytvořeno 28.12.2016 17:07:47 | přečteno 1508x | lukas.frydrych
 
logo apss2 (2) LK Logotype PANTONE Cool Gray 11 U Jablonec nad Nisou logoMPSV m katalog socialnich sluzeb

Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.
Emilie Floriánové 1736/8
466 01  Jablonec nad Nisou

id datové schránky: us6kg76
email: centrum@centrumjablonec.cz
Prohlášení o přístupnosti

 
 
load