Centrum sociálních služeb

Jablonec nad Nisou, p.o.
Zvětšit písmo:
Datum: 4.10.2023 Dnes má svátek František

Vyhledávání

Oceněné pečovatelky

Jablonecká pečovatelka 2023

Letošní ročník ocenění Jablonecké pečovatelky byl opět zasazen do reprezentativních prostor Městského divadla v Jablonci nad Nisou. Za Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. byla nominována paní Jana Zálešáková, která obdržela ocenění z rukou pana primátora Miloše Veleho a jeho náměstkyně pro oblast humanitní Jany Hamplové. Po slavnostní části následovala část kulturní. Konal se totiž Koncert proti násilí na seniorech a hostem byl tentokrát Martin Chodúr s připraveným hudebním projektem ,,Pocta velkým hlasům“. 
Pětice nominovaných pečovatelek se sešla neformálně už na konci května, místem setkání byl jablonecký Petřín. Prestižní ocenění Jablonecká pečovatelka poukazuje na důležitost, potřebnost a leckdy i nedoceněnost tak náročných profesí, jako jsou pečovatelé/pečovatelky a osobní asistenti/asistentky. Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. je spoluorganizátorem akce. Každoročně nominuje svou kolegyni z týmu pečovatelek. Letošní oceněná Jana Zálešáková pracuje v CSS na pozici pečovatelky už jedenáct let. Trpělivost, empatie, umění naslouchat, pochopení – to jsou vlastnosti, které jsou paní Janě vlastní. Uživatele dokáže vyslechnout, podpořit je a nabídnout pomoc vždy, když je to potřeba. Ke každému životnímu příběhu má respekt. Je komunikativní, její snahou je, aby uživatelé byli spokojeni, jejich úsměv je pro ni odměnou. V některých situacích je i pro paní Janu těžké zachovat si nadhled a udržet neutrální postoj. Ale vzhledem k tomu, o jak vnitřně vyzrálou osobnost se jedná, umí zvládat životní okolnosti s praktickým přístupem. Paní Zálešáková je zodpovědná, kamarádská, kolegiální a je nezbytným článkem týmu.

Jablonecká pečovatelka 2023, obrázek se otevře v novém okněJablonecká pečovatelka 2023, obrázek se otevře v novém okněJablonecká pečovatelka 2023, obrázek se otevře v novém okněJablonecká pečovatelka 2023, obrázek se otevře v novém okně

Jablonecká pečovatelka 2022

Prestižní ocenění Jablonecká pečovatelka se tentokrát vyhlašovalo na krásném, dominantním a důstojném místě jabloneckého Petřína. Nominované a později oceněné pečovatelky přijaly pozvání od primátora města a jeho náměstka pro oblast humanitní na výborný oběd. Tomu však předcházel slavnostní akt, tedy zápis do městské pamětní knihy, osobní poděkování, předání květiny a dárků a pochopitelně i společného fotografování. Všechny oceněné pečovatelky se sešly ještě jednou, to už však jako vzácní hosté v hledišti divadla v rámci Koncertu proti násilí na seniorech. Ten se letos konal 16. června, hostem byl Beatles revival a Karel Kahovec.
Za Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou byla nominovaná paní Dana Pelcová.

Paní Dana Pelcová pracuje v organizaci od května 2013. Jedná se o zkušenou pečovatelku, která přistupuje ke klientům s profesionálním, individuálním, ale lidských přístupem, a to s ohledem na jejich potřeby a přání. Je ochotná a ke klientům se chová ohleduplně, s úctou a respektem k jejich životním zkušenostem. Její empatický přístup a pochopení pro druhé je zárukou dobře odvedené práce, kterou vykonává zodpovědně a s nasazením. Její profesní zkušenosti jí umožňují správně vyhodnotit a vyřešit nenadálé situace. Paní Dana má energii na rozdávání, je kamarádská, skromná a ráda si povídá. Je pořádkumilovná, to se projevuje v práci i v péči o uživatele. Uživatelé ji vnímají jako chápající osobu, která se ráda směje a umí jim zlepšit náladu. Paní Dana Pelcová je profesionál s velkým srdcem.

Jablonecká pečovatelka 2022, obrázek se otevře v novém okněJablonecká pečovatelka 2022, obrázek se otevře v novém okněJablonecká pečovatelka 2022, obrázek se otevře v novém okněJablonecká pečovatelka 2022, obrázek se otevře v novém okně

Jablonecká pečovatelka 2021

Ve středu 23. června 2021 si prestižní ocenění Jablonecká pečovatelka převzala paní Hana Hercíková. V minulých letech bylo vyhlašování Jablonecké pečovatelky spojené s Koncertem proti násilí na seniorech, akce se konala v městském divadle v Jablonci nad Nisou. Letos bylo s ohledem na celosvětovou a společenskou situaci vše jinak, ovšem nominace a ocenění se podařilo zachovat. V roce 2021 se sešlo celkem 7 nominací, z toho pět žen a dva muži. Předávání ocenění proběhlo v prostorách jedné malebné restaurace kousek od zřízeniny hradu Frýdštejn. Ocenění se zapsali do kroniky statutárního města Jablonec nad Nisou, květiny a dary pak převzali z rukou primátora města Jiřího Čeřovského a jeho náměstka pro oblast humanitní Davida Mánka. Za Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. byla nominovaná a následně oceněná paní Hana Hercíková.
Medailonek je k dispozici na FB Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o., odkaz zde.

Paní Hana Hercíková 

Paní Hana Hercíková pracuje v Centru sociálních služeb Jablonec nad Nisou na pozici pečovatelky od března roku 2012. Paní Hana je zkušenou a spolehlivou pečovatelkou, která umí naslouchat, je zodpovědná a lidská. Impulzem pro nominaci bylo ukázkové zvládnutí extrémně náročných situací během nouzového stavu, kdy pečovala o klienty v karanténě. 

Uživatelé ji vnímají jako oporu a chápající osobu, která jim rozumí a dokáže řešit jejich aktuální potřeby. Pro uživatele je paní Hana nejen pečovatelka, ale také upřímný člověk, vyrovnaná osobnost, která je nezklame. Všechny své profesní zkušenosti umí dobře uplatnit při péči o uživatele a přitom má jasně stanovené hranice. 

Když se na konci mateřské dovolené rozhodovala o svém dalším pracovním uplatnění, věděla, že chce pracovat s lidmi. Zvažovala několik možností, pracovat v sociálních službách jí přišlo perspektivní. 

Na práci paní Hanu baví vzájemné obohacení a předávání zkušeností. Největší smysl své práce vidí v tom, když uživatelé mohou díky pracovníkům sociálních služeb žit kvalitní a plnohodnotný život. 

Paní Hana Hercíková

CSS Jbc HH, obrázek se otevře v novém okněCSS Jbc HH, obrázek se otevře v novém okněCSS Jbc HH, obrázek se otevře v novém okněCSS Jbc HH, obrázek se otevře v novém okněCSS Jbc HH, obrázek se otevře v novém okněCSS Jbc HH, obrázek se otevře v novém okněCSS Jbc HH, obrázek se otevře v novém okněCSS Jbc HH, obrázek se otevře v novém okně

Národní cena sociálních služeb - Pečovatelka roku 2020 - kategorie sociální pracovník

Již 8. rokem vyhlašuje Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Diakonie ČCE celostátní soutěž Národní cena sociálních služeb – Pečovatel/ka roku 2020, a to v kategorii pracovník sociálních služeb, sociální pracovník a manažer sociálních služeb.

Naše organizace v letošním roce využila této možnosti a do soutěže o Národní cenu sociálních služeb nominovala sociální pracovnici Janu Pácaltovou. Hodnoticí komise, složená z odborníků v oblasti sociálních služeb, vybrala Janu Pácaltovou, která se stala finalistou ve své kategorii.

Paní Jana Pácaltová pracuje v Centru sociálních služeb od roku 2013. Zodpovídá za službu terénní. Dokáže mnohdy vyřešit nevyřešitelné a umí naslouchat jak klientům, tak spolupracovníkům. Oceňujeme její komunikační dovednosti, které přispívají k harmonickým vztahům nejen v naší organizaci, ale i s klienty a jejich rodinami. Při jednání s klienty vystupuje velmi přirozeně, ale ke každému přistupuje individuálně a s respektem. Za tímto přirozeným přístupem se skrývá vysoká profesionalita, odborné znalosti a zkušenosti podložené jejím životním příběhem.

Slavnostní finále se letos nemohlo z důvodu koronavirové situace uskutečnit v prostorách pražské Novoměstské radnice, přesto se organizátor a pořadatel této soutěže rozhodl letošní ocenění nezrušit ani nepřesouvat na neurčito. Proto výsledky byly vyhlášeny na webových stránkách pecovatelkaroku.cz. Finalisté soutěže budou pozvání na slavnost v příštím roce.


Krajská pečovatelka 2020

Všechny pečovatelky a pečovatelé jsou pracovníky v "první linii". Letos jsme se o tom přesvědčili více než v uplynulých letech, a to právě v souvislosti s pandemií koronaviru. Jejich práce byla náročnější než jindy, a přesto obstáli na výbornou.

Také v letošním roce se Krajský úřad Libereckého kraje rozhodl poděkovat a veřejně předat ocenění těm nejlepším z našeho kraje. Slavnostní předání se uskutečnilo v zámecké zahradě na Sychrově ve čtvrtek 10. září v podvečer, které bylo spojeno s živým koncertem známých muzikálových a operních melodií. Za účasti Pavla Svobody, náměstka hejtmana pro sociální věci, který převzal nad soutěží záštitu, bylo oceněno devět žen z celého kraje. Cílem tohoto ocenění je upozornit na potřebnost tohoto povolání, ocenit práci pečovatelek a pečovatelů, zveřejnit tomuto povolání respekt a uznání. Je třeba si uvědomit, že role těchto pracovníků se stává nezastupitelnou, že jejich práce, kterou odvádějí, je pro náš život důležitá, jelikož v poslední době se poskytovatelé sociálních služeb potýkají s nedostatkem kvalifikovaného personálu.

Naše organizace Centrum sociálních služeb do soutěže Pečovatelka roku 2020 nominovala paní Jaroslavu Berntovou, která patřila mezi devítku oceněných. Paní Jaroslava Berntová získala ocenění za dlouhodobý profesionální přístup k našim uživatelům, spolehlivost a zodpovědnost. Respektuje přání uživatelů, zachovává jejich důstojnost a ve své práci je velmi důsledná, je spokojená s rozmanitostí své práce a pomáhá při řešení provozních záležitostí. Smysl své práce vidí v tom, že může být užitečná a těší ji práce s lidmi. Děkujeme za vzornou reprezentaci naší organizace, ocenění Jaroslavy Berntové je vizitkou celého kolektivu, který pečuje o tu nejohroženější a nejzranitelnější skupinu obyvatel.

 Krajská pečovatelka 2020, obrázek se otevře v novém okně Krajská pečovatelka 2020, obrázek se otevře v novém okně Krajská pečovatelka 2020, obrázek se otevře v novém okně

Jablonecká pečovatelka 2020

Den proti násilí na seniorech připadá na 15. června, ovšem v Jablonci nad Nisou se Koncert proti násilí na seniorech konal až ve středu 9. září. Hudebním hostem byl tentokrát Hradišťan a Jiří Pavlica. Před koncertem byla slavnostně vyhlášená Jablonecká pečovatelka 2020. Za Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. si ocenění převzala paní Renata Kubínková.

Renata Kubínková se od svého původního oboru, kdy pracovala v bižuterii u přehrady, diametrálně odchýlila. Před více jak deseti lety absolvovala kurz pracovníka v sociálních službách a byla přijata na pozici pečovatelky do CSS. Paní Kubínková je komunikativní, ochotná a vstřícná, empatická a vnímavá, kolegyním pomůže radou, která je spojená s jejími praktickými zkušenostmi. Její úsměv působí na kolektiv pozitivně a příznivě. Paní Renata  má pro uživatele pochopení, pěkné slovo, a také něco navíc, a to lidskost. Od rána do večera pomáhá a podporuje seniory, kteří mají své bolesti a nálady, a tak její každodenní dobrá nálada přispívá  k rozptýlení jejich starostí a mrzutostí. Celodenní dorozumívání s uživateli vyžaduje nejen cit, ale i trpělivost a psychickou odolnost, a to paní Kubínkové opravdu nechybí.


Jablonecká pečovatelka 2020, obrázek se otevře v novém okněJablonecká pečovatelka 2020, obrázek se otevře v novém okněJablonecká pečovatelka 2020, obrázek se otevře v novém okněJablonecká pečovatelka 2020, obrázek se otevře v novém okněJablonecká pečovatelka 2020, obrázek se otevře v novém okně

Krajská pečovatelka 2019

Během oslav Mezinárodního dne seniorů  převzalo deset pečovatelek a pečovatelů v sobotu 12. října v libereckých Lidových sadech z rukou náměstkyně hejtmana Jitky Volfové a náměstka hejtmana pro sociální oblast Pavla Svobody ocenění jako výraz úcty a poděkování pro lidi pracující v sociálních službách.

Titul Krajská pečovatelka 2019 si za naši organizaci Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. odnesla paní Hana Beláková, která v sociálních službách pracuje pátým rokem. Je to velmi spolehlivá a zkušená pečovatelka, která umí naslouchat, vnímat potřeby a očekávání klientů. Při poskytování péče je podporuje v jejich samostatnosti a dopomáhá jim v činnostech, které již nezvládnou.

KP 2019, obrázek se otevře v novém okně KP 2019.1, obrázek se otevře v novém okně

Jablonecká pečovatelka 2019

Koncert proti násilí na seniorech má v Jablonci nad Nisou již svou tradici. Letos, v pátek 14. června, se konal 9. ročník a hostem byl tentokrát Jožka Černý se svojí cimbálovkou. Jednalo se o velmi vydařený koncert, vybraný repertoár ocenili návštěvníci divadla dlouhým potleskem.

Součástí koncertu, jehož pořadatelem je statutární město Jablonec nad Nisou, Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. a Diakonie ČCE, středisko Jablonec nad Nisou, bylo také vyhlašování ocenění Jablonecká pečovatelka. Cílem je kromě jiného poukázat na fakt, jak je profese pečovatelky a asistentky v naší společnosti důležitá a nezastupitelná.

Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. nominovalo svojí pečovatelku a hospodářku paní Jaroslavu Berntovou. V sociálních službách pracuje 5 let. Jarka, jak jí v kolektivu kolegové říkají, má ráda rozmanitou a smysluplnou práci. Je spolehlivá, zodpovědná a trpělivá. K uživatelům služeb přistupuje empaticky, profesionálně a individuálně. Uživatelé ji respektují, věří ji a oceňují její lidskost. Práce s lidmi paní Berntovou těší a vidí v ní smysl. Novým zaměstnancům jde příkladem a kolektivu pomáhá svými znalostmi a zkušenostmi.

Jablonecká pečovatelka 2019, obrázek se otevře v novém okněJablonecká pečovatelka 2019, obrázek se otevře v novém okněJablonecká pečovatelka 2019, obrázek se otevře v novém okněJablonecká pečovatelka 2019, obrázek se otevře v novém okně

Krajská pečovatelka 2018

Vyhlašovatelem soutěže Pečovatelku roku je Liberecký kraj. Do soutěže jsou navrhováni pracovníci sociálních služeb poskytovatelů, kteří působí na území Libereckého kraje. Z nominovaných pracovníků sociálních služeb jsou následně vybráni  Výborem sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje finalisté, kteří jsou za svoji práci oceněni. Cílem ocenění je podpořit ty, jejichž významným každodenním úkolem je pečovat a pomáhat potřebným. Na ocenění jsou navrhováni mimořádní, obětaví a zodpovědní pracovníci sociálních služeb.

Do této soutěže nominovala naše organizace pečovatelku paní Lenku Kocourkovou, která patřila mezi pětici finalistek. Paní Lenka Kocourková je zkušenou pečovatelkou, která přistupuje k uživatelům s profesionálním, ale lidským přístupem. Její vystupování je vždy korektní a kultivované. Jedná se o zodpovědnou pracovnici.

Předání ocenění se uskutečnilo v sobotu 27. října 2018 v libereckém divadle za účasti náměstka hejtmana Libereckého kraje pro sociální oblast Pavla Svobody.

DSC 6147, obrázek se otevře v novém okně

Jablonecká pečovatelka 2018

Světový den proti násilí na seniorech připadá na 15. června. V roce 2018 připadlo toto datum na pátek a v jabloneckém městském divadle se konal Koncert proti násilí na seniorech. Hostem byla zpěvačka Zuzana Stirská a její Fine Gospel Time. Před samostatným koncertem došlo opět na předávání ocenění Jablonecká pečovatelka 2018, letos si toto uznání z rukou primátora města převzalo 8 pečovatelek z organizací na území města, které poskytují sociální služby.

Za Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. bylo nominovaná paní Hana Beláková. Jako pečovatelka pracuje 3 roky. Paní Beláková je známá tím, že umí naslouchat potřebám uživatelů a je týmovým hráčem v kolektivu spolupracovníků. Řídí se pravidlem "jak se chovám k uživatelům, tak se oni chovají ke mně". Nominaci a ocenění získala také za svůj lidský přístup.

Jablonecká pečovatelka 2018, obrázek se otevře v novém okněJablonecká pečovatelka 2018, obrázek se otevře v novém okněJablonecká pečovatelka 2018, obrázek se otevře v novém okněJablonecká pečovatelka 2018, obrázek se otevře v novém okně

Jablonecká pečovatelka 2017

Udílení titulu Jablonecká pečovatelka se už v Jablonci nad Nisou stalo tradicí. Potvrzuje to letošní pátý ročník, kdy si ocenění převzalo dalších sedm pečovatelek a osobních asistentek. Titul si odnesly nejen za práci s klienty, ale i za své další profesní a osobní kvality. Ocenění Jablonecká pečovatelka jako výraz úcty a poděkování pro lidi pracující v sociálních službách uděluje statutární město Jablonec nad Nisou ve spolupráci s jabloneckou Diakonií. 

Mezi oceněné pracovníky Centra sociálních služeb patří také Lenka Kocourková, která pracuje na pozici pečovatelky 9 a půl roku. Je zkušenou pečovatelkou s profesionálním, ale lidským přístupem. Je nekonfliktní, ale přímá v komunikaci, ohleduplná a umí naslouchat. 

Jablonecká pečovatelka 2017, obrázek se otevře v novém okněJablonecká pečovatelka 2017, obrázek se otevře v novém okněJablonecká pečovatelka 2017, obrázek se otevře v novém okněJablonecká pečovatelka 2017, obrázek se otevře v novém okně

Jablonecká pečovatelka 2016

Schopnost vcítit se do potřeb druhého člověka, láskyplný přístup, ochota pomáhat, profesionalita. To jsou vlohy, které jsou vlastní pečovatelce Kateřině Valentové z Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o., jenž získala ocenění Jablonecká pečovatelka 2016. Cílem tohoto uznání je podpořit ty, jejichž významným každodenním úkolem je pečovat a pomáhat potřebným.

Ocenění Jablonecká pečovatelka 2016 na Koncertu proti násilí na seniorech v pátek 10. června 2016 v Městském divadle v Jablonci nad Nisou převzala pečovatelka Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. Kateřina Valentová, která je zkušenou pečovatelkou s profesionálním, ale lidským přístupem. Její předností je diskrétnost, porozumění a pochopení. Pro kolektiv je nepostradatelná především pro samostatné rozhodování a každodenní plné nasazení.

DSC6952, obrázek se otevře v novém okněDSC6967, obrázek se otevře v novém okně

Jablonecká pečovatelka 2015

"Oceněním Jablonecká pečovatelka je vzdán hold práci lidí v sociálních službách – pečovatelům a pečovatelkám, kteří ve své profesi pomáhají ostatním lidem, za jejich lidský přístup, profesionalitu a dobře odváděnou práci."

Ocenění Jablonecká pečovatelka 2015 získala Jana Brunclíková z Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o., která se této profesi věnuje 30 let. Je velmi zkušená a profesionální, rychle a ochotně se učí novým věcem, má kultivované vystupování. Je klíčovým pracovníkem pečovatelské služby a oblíbenou kolegyní.

DSC 9226, obrázek se otevře v novém okně

Jablonecká pečovatelka 2014

„Ocenění Jablonecká pečovatelka si klade za cíl zvýšit prestiž této profese a přiblížit veřejnosti důležitou a mnohdy podceňovanou práci lidí, kteří ve své profesi pomáhají seniorům a zdravotně postiženým."

Jabloneckou pečovatelkou roku 2014 se stala za Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. Soňa Tymešová, která byla oceněna za profesionální přístup k uživatelům a za zvyšování kvality sociálních služeb.

Slavnostní odpoledne v MD Jbc 03, obrázek se otevře v novém okně

Jablonecká pečovatelka 2013

„Cílem tohoto ocenění je zviditelnit a ocenit práci jednotlivých pečovatelek a celkově zvýšit prestiž a společenské uznání této nelehké profese.“  V rámci slavnostního odpoledne byly v divadle oceněny tři pečovatelky, které za výjimečné zásluhy v péči o potřebné a lidský přístup při poskytování sociální služby nominovali registrovaní poskytovatelé sociálních služeb v Jablonci nad Nisou.

Jabloneckou pečovatelkou roku 2013 se stala za Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. Hilda Justová, která převzala Čestné uznání primátora za výjimečné zásluhy v péči o potřebné a lidský přístup při poskytování sociální služby.

GOG 4840, obrázek se otevře v novém okně


Vytvořeno 28.12.2016 16:49:35 | přečteno 5093x | lukas.frydrych
 
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Liberecký kraj Jablonec nad Nisou Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR katalog socialnich sluzeb

Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.
Emilie Floriánové 1736/8
466 01  Jablonec nad Nisou

id datové schránky: us6kg76
email: centrum@centrumjablonec.cz
Prohlášení o přístupnosti

 
 
load