Centrum sociálních služeb

Jablonec nad Nisou, p.o.
Zvětšit písmo:
Datum: 21.1.2022 Dnes má svátek Běla

Vyhledávání

Mimořádné opatření

covid rouška 2

Informace k terénní pečovatelské službě, odlehčovací službě, volnočasovým aktivitám a k provozu spolkového domu. Aktualizace k 3.lednu 2022.


Informace k omezení návštěv klientů odlehčovací služby Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. v objektu Novoveská 5, Jablonec nad Nisou

Na základě mimořádného opatření č. j.: MZDR 14597/2021-5/MIN/KAN ze dne 18. 11. 2021 stanovuje ředitelka  pravidla pro návštěvy

od 3. ledna 2022 do odvolání

Před návštěvou je nutné se vždy OBJEDNAT na tel: 777 646 979 u sociální pracovnice, volání je možné POUZE v čase od 8.00 do 14.00 hod.

Bez předchozí telefonické domluvy nebude návštěva umožněna.

Návštěvy mohou probíhat v režimu max. dvě osoby na jednoho uživatele ve stejném čase, a to max. po dobu 2 hodin.

Návštěvy uživatelů jsou možné v objektu DZU Novoveská 5, Jablonec nad Nisou. Návštěvy netestujeme. Pro návštěvy není k dispozici WC. 

Návštěvu lze připustit, pokud navštěvující osoba nevykazuje klinické příznaky a s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku se prokáže

1. certifikátem o POC testu s negativním výsledkem ne starším než 24 hodin,

2. certifikátem o PCR testu s negativním výsledkem ne starším než 72 hodin,

3. certifikátem MZ ČR o dokončeném očkování, tzn. že od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dnů, přičemž nejeví příznaky onemocnění,

4. dokladem vystavený praktickým lékařem nebo rozhodnutí KHS o prodělané nemoci a od prvního pozitivního POC nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 180 dní,

5. certifikátem dle bodu 1. nebo 2., pokud nemá dokončené očkování.

Osoby vstupující na návštěvu mohou vykonat návštěvu za těchto dalších podmínek: 

  • Návštěva vyplní Čestné prohlášení ve všech bodech, které obdrží před zahájením návštěvy.
  • Po vstupu do budovy si návštěva vydesinfikuje ruce, nasadí si respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, který si přinese sebou nepoužitý v originálním balení a použije ho až na místě, a má ho nasazený po celou dobu návštěvy (výjimku z povinnosti mít respirátor mají děti do 2 let věku a děti od 2 do 15 let mohou mít jiný prostředek ochrany úst a nosu). 
  • Návštěva bude probíhat v odděleném prostoru. Prostory určené pro návštěvy: jídelna, odpočinková místnost, zahrada objektu. Návštěvy na pokojích jsou zakázány.

K poskytnutí informací mohou zájemci, uživatelé, kontaktní osoby využít telefonického nebo emailového kontaktu na vedoucí péče, zástupce vedoucí péče, sociální pracovnice, zástupce ředitele pro sociální péči, případně ředitelku organizace.

Nesouhlasí-li návštěva s výše uvedeným režimem návštěv, návštěva nemůže být v takovém případě provedena.

V případě neodkladné situace může výjimku udělit ředitelka Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

Žádáme návštěvníky, aby v případě jakýchkoliv příznaků nachlazení nebo chřipkového onemocnění návštěvu odložili a o respektování opatření a včasnou rezervaci.

Omlouváme se tímto za vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Naďa Jozífková
ředitelka organizace

 ................................................................................................ 

Spolkový dům zůstává zatím otevřený, provoz se řídí těmito pravidly:

V návaznosti na usnesení Vlády ČR jsou realizovány postupné kroky k obnovení provozu spolkového domu takto:

  • Provozní doba ve spolkovém domě pro veřejnost je pondělí – pátek od 8.00 – 14.00 hod. za předpokladu dodržení hygienického režimu a maximálního respektování platných preventivních nařízení.
  • Jsou umožněny krátkodobé pronájmy ve spolkovém domě organizacím, které mají podepsanou smlouvu o pronájmu, za maximálního dodržování platných hygienických nařízení a při dodržování stanovené kapacity dle platných nařízení Vlády ČR. 
  • Stále jsou poskytovány krátkodobé pronájmy ostatním organizacím a zájemcům za předpokladu maximálního respektování platných hygienických nařízení a dodržování stanovené kapacity dle platných nařízení Vlády ČR (volnočasové aktivity pod hlavičkou CSS byly od 29. listopadu 2021 do zcela zrušené).
Za dodržování platných nařízení a hygienických zásad odpovídají jednotliví nájemci spolkového domu a organizátoři pořádaných programů.


................................................................................................ 

Terénní pečovatelská služba zajišťuje své služby bez omezení, dle individuálního plánování péče.

K poskytnutí informací mohou zájemci, uživatelé, kontaktní osoby využít telefonického nebo emailového kontaktu na vedoucí péče, zástupce vedoucí péče, sociální pracovnice, zástupce ředitele pro sociální péči, případně ředitelku organizace. 

Kontakty:
Sociální pracovnice – tel.: 720 559 203, socialni@centrumjablonec.cz, nebo 777 646 979, socialni.os@centrumjablonec.cz
Vedoucí péče – tel: 774 722 943, vedouci.pece@centrumjablonec.cz
Zástupce ředitele pro sociální péči – tel.: 774 722 941, zastupcereditele2@centrumjablonec.cz
Ředitelka organizace – tel.: 774 722 939, reditel@centrumjablonec.cz

................................................................................................ 

Přijatá opatření v organizaci:

Všichni zaměstnanci organizace jsou vybaveni ochrannými pomůckami – rouškami, rukavicemi, dezinfekcí, a mají povinnost je používat při veškeré péči a při manipulaci s uživatelem, přípravě stravy, při nákupech.  Zaměstnanci znají pravidla pro správné zacházení s ochrannými pomůckami a dodržují zvýšenou údržbu služebních vozidel.

Opatření se upravují průběžně dle měnících se podmínek.

Naďa Jozífková
ředitelka organizace


Vytvořeno 25.5.2021 12:18:38 | přečteno 1657x | lukas.frydrych
 
logo apss2 (2) LK Logotype PANTONE Cool Gray 11 U Jablonec nad Nisou logoMPSV m katalog socialnich sluzeb

Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.
Emilie Floriánové 1736/8
466 01  Jablonec nad Nisou

id datové schránky: us6kg76
email: centrum@centrumjablonec.cz
Prohlášení o přístupnosti

 
 
load