Centrum sociálních služeb

Jablonec nad Nisou, p.o.
Zvětšit písmo:
Datum: 31.1.2023 Dnes má svátek Marika

Vyhledávání

Navigace

Informace z rady

 

Lednové zasedání

DSCF1129

První zasedání Rady starších v novém roce se konalo v úterý 20. ledna 2015 od 9.30 hod. v prostorách malého sálu Spolkového domu. Pozvání na lednové zasedání přijali statutární náměstek primátora pro oblast humanitní Mgr. Pavel Svoboda, kterému předsedkyně RS představila všechny přítomné členy rady a Simona Hušková, koordinátor komunitního plánování.

 

Zajímavosti:

Blanka Svobodová, předsedkyně Rady starších v úvodu představila nového člena RS zástupce Tělovýchovné jednotky KARDIO Jablonec Karla Křivánka, který je pověřen k účasti na zasedání RS a novou vedoucí KS Opletalka Lidmilu Hovorkovou. Z důvodu přistoupení nového člena do RS došlo ke změně Statutu RS v bodě II, kdy se zvýšil počet členů RS z 8 na 9 členů. Všichni přítomní členové byli s touto změnou seznámeni a RS tuto změnu odsouhlasila.

Simona Hušková, koordinátor komunitního plánování přítomným členů RS sdělila, že se tvoří 3. komunitní plán a požádala je o spolupráci, aby se vyjádřili prostřednictvím CSS k tomu, co potřebují senioři ve městě , co by se mělo doplnit, či jsou sociální služby pro seniory dostupné a zda je potřeba doplnit základní síť sociálních služeb na území města. Pozvala přítomné jako hosty do pracovní skupiny pro seniory KP. Dále informovala, že město v rámci prorodinné politiky podalo přihlášku do soutěže o nejlepší obec přátelská rodině.

Karel Křivánek, zástupce KARDIO Jablonec představil jejich seniorské uskupení, pohovořil o možnostech spolupráce a nabídl ostatním nečlenům možnost účasti na pořádaných výletech s tím, že každý účastník si náklady spojené s výletem hradí ze svých prostředků.

Pavel Svoboda, statutární náměstek primátora pro oblast humanitní se seznámil s přítomnými členy RS a sdělil, že jednotlivé požadavky jak zástupců KS, tak i ostatních seniorů, schraňuje a bude s nimi pracovat. Informoval o připravovaných akcích, a to ve vazbě k 70.výročí konce světové války, o pokračování projektu Město plné tónů, o termínu koncertu ke Světovému dni proti násilí na seniorech, který se letos uskuteční v pátek 19. června v městském divadle. Dále se diskuse stočila k objektu bývalých městských lázní a k otázce využití, k městskému bazénu, kde senioři poukazovali na technický stav - chybí bezbariérovost, hovořili o teplotě vody v bazénu, byly vzneseny dotazy na záměr města ohledně využití objektu v Bezručově ulici a diskutovalo se o celospolečenském problému, a to přibývajícím počtu lidí s Alzheimerovou chorobou v návaznosti na kapacitu pobytových zařízení v kraji.

Naďa Jozífková, ředitelka CSS krátce hovořila o připravovaných akcích CSS na rok 2015 a vrátila se k již uskutečněným akcím ke konci roku 2014 a na začátku nového roku.

Blanka Svobodová, předsedkyně RS informovala o připravovaných akcích a programech na měsíc únor, jak v CSS, tak v jednotlivých KS.

 


 

20.1.2015

DSCF1120

DSCF1120

 
DSCF1122

DSCF1122

 
DSCF1129

DSCF1129

 
 
Vytvořeno 3.2.2015 11:56:06 | přečteno 280x | marketa.jenickova
 
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Liberecký kraj Jablonec nad Nisou Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR katalog socialnich sluzeb

Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.
Emilie Floriánové 1736/8
466 01  Jablonec nad Nisou

id datové schránky: us6kg76
email: centrum@centrumjablonec.cz
Prohlášení o přístupnosti

 
 
load