Centrum sociálních služeb

Jablonec nad Nisou, p.o.
Zvětšit písmo:
Datum: 30.1.2023 Dnes má svátek Robin

Vyhledávání

Navigace

Informace z rady

 

2012

Listopadové zasedání členů Rady starších se uskutečnilo v úterý 27. v prostorách cvičebny - podlaží 1b spolkového domu CSS a pozvání přijaly vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MMJN Jolana Šebková a vedoucí kavárny Floriánka Eva Kohoutová. Program RS - listopad 2012 - ikona souboruzde.

Zajímavosti:

Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, podala vysvětlení k pozdní distribuci nebo nedodání říjnového vydání JM, informovala o distribuci lednového vydání JM v závěru roku 2012 a odpovídala na dotazy k s-kartám a přítomné členy RS informovala o materiálu předloženému Radě města.

Naďa Jozífková, ředitelka CSS, informovala o další registrované sociální službě Anděl strážný - jedná se o tísňovou péči pro seniory a osoby se zdravotním postižením, pohovořila o problematice dobrovolnictví v Jablonci nad Nisou a o 2. ročníku Novoročního setkání dobrovolníků, které pořádá OS ČČK, zhodnotila uskutečněné akce a pohovořila o narůstajícím počtu zájemců o aktivity, kdy kapacity nedostačují, proto bylo nastaveno určité opatření, které má upřednostnit členy daného klubu, který akci pořádá a až nevyužitá místa budou nabídnuta členům dalších klubů, o nabídce MC Jablíčko, které zapůjčuje k Hernímu dopoledni  společenské hry.


27 11 12 Rada starších 01, obrázek se otevře v novém okně27 11 12 Rada starších 02, obrázek se otevře v novém okně

Říjnové zasedání členů Rady starších se uskutečnilo v úterý 23. v prostorách cvičebny - podlaží 1b spolkového domu CSS a navštívil ho také náměstek primátora Petr Tulpa a vedoucí kavárny Floriánka Eva Kohoutová. Program RS - říjen 2012 - ikona souboruzde.

Zajímavosti:

Petr Tulpa zhodnotil Týden seniorů a podrobně se vrátil k nedělní závěrečné akci Týdne seniorů Posezení s cimbálovkou, informoval o programu v rámci adventních nedělí. 

Naďa Jozífková, ředitelka CSS, pohovořilo o nové akci v rámci Týdne seniorů o Jabloneckém jablečném posvícení, o některých listopadových a prosincových akcích, např.: o akcích pořádaných CSS ve spolupráci s MMJN - Slavnostní koncert a exkurze do Benešovy vily v Sezimově Ústí, o Andělském zvonění v CSS, o adventních setkáních v DZU

Markéta Jeníčková, specialista pro volnočasové aktivity, informovala o nových aktivitách pořádaných v domech zvláštního určení a v klubech seniorů, a to o zdravotním a relaxačním cvičení a o kurzech Trénování a posilování paměti.


RS 23 10 2012 01, obrázek se otevře v novém okněRS 23 10 2012 03, obrázek se otevře v novém okně

Zářijové zasedání členů Rady starších se uskutečnilo v úterý 11., tentokrát v prostorách cvičebny - podlaží 1b spolkového domu CSS a za magistrát města byla přítomna vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví  Jolana Šebková. Program RS - září 2012 - ikona souboruzde.

Zajímavosti:

Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, přítomné členy RS informovala o připravované bytové koncepci - o novém materiálu, který mimo jiné obsahuje změny pravidel pro získání umístění v městských domech zvláštního určení, které budou projednány v humanitní komisi, o projednaném záměru vyloučené lokality Zelené údolí, o skartách.

Naďa Jozífková, ředitelka CSS, informovala o akci, kterou připravuje CSS ve spolupráci s městem na pondělí 1.října 2012 v 10:00 ve vnitrobloku SD - slavnostní odpal golfového míčku na novém herním prvku a jeho předání seniorům u příležitosti Mezinárodního dne seniorů, podala informace o nové sociální službě - odlehčovací službě, pohovořila o jednotlivých akcích konaných v rámci Týdne seniorů.


Srpnové zasedání členů Rady starších se uskutečnilo v úterý 14., opět v malém sále spolkového domu CSS a zúčastnili se ho za magistrát města  Simona Hušková-koordinátorka KP, Jolana Šebková-vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví a náměstek primátora Petr Tulpa. Program RS - srpen 2012 - ikona souboruzde.

Zajímavosti:

Petr Tulpa zrekapituloval a shrnul informace k akcím, které se uskutečnily nebo budou teprve realizovány, např. na základě požadavku obyvatel DZU Novoveská dojde k posílení autobusových spojů z této lokality, a to od 1.9.2012, kPdy dojde ke změně jízdních řádů a znovuotevření Kamenné ulice, potvrdil svoji účast na plánovaných akcích, pohovořil o Týdnu seniorů a jeho programu - Jabloneckém jablečném posvíce a závěrečné akci Posezení s cimbálovkou, o podzimních slavnostech a adventních nedělích.

Naďa Jozífková informovala o programu, který připravuje CSS v návaznosti na státní svátek 28.10. a o nové sociální službě poskytované CSS - odlehčovací službě. Mezi první návštěvníky těchto prostor patří Simona Hušková, Jolana Šebková, Petr Tulpa a členové Rady starších, dále zhodnotila letní prázdninový program a aktivní účast a zapojení seniorů do akcí.


Červnové zasedání Rady starších se sešlo v malém sále Spolkového domu CSS a zúčastnil se ho náměstek primátora Petr Tulpa, koordinátorka Komunitního plánování Simona Hušková a host Květa Čílová. Program RS - červen 2012 - ikona souboruzde.

Zajímavosti:
Náměstek primátora Petr Tulpa představil členům RS koordinátorku Komunitního plánování Simonu Huškovou, která informovala o projektu Babičko, dědo, pojďme spolu ven! v rámci, kterého se uskuteční v Týdnu seniorů akce spojená se soutěží - Posvícenské pečení - upečte si posvícenské speciality a vyzvala tak seniory a jejich vnoučata k účasti na této akci - výzva s přesnými instrukcemi bude zveřejněna v zářijovém vydání Jabloneckého měsíčníku na stránce Senior plus a dále informovala o novém letáku, který vydal magistrát města a nabízí sociální služby pro seniory v Jablonci nad Nisou.
Petr Tulpa informoval o připravovaných podzimních akcích - Týden seniorů, Podzimní slavnosti, o fotografické soutěži o nejlepší foto rodiny o ceny, o Jabloneckém vinobraní a adventních nedělích a informoval o nominaci Magistrátu města Jablonec nad Nisou jabloneckým klubem onkologických pacientů JAKOB na Cenu Ď - viz článek letního vydání Jabloneckého měsíčníku str. 8.
Naďa Jozífková představila přitomným členům a hostům paní Květu Čílovou, která povede od 1.7. vedení KS DZU Novoveská, pohovořila o připravovaném společném 3.semestru Akademie seniorů, který vychází z projektu Bezpečný Jablonec - zájemci si již mohou závazně hlásit u M.Jeníčkové - 774 722 942 a o akci, kterou pořádá CSS a Dia-club senior ve vnitrobloku spolkového domu CSS a která je nazvána Bramborová plackiáda.
Markéta Jeníčková informovala o připravovaném půl denním výletě pro seniory z domu zvláštního určení do Frýdlantu a turnaji v pétanque, který se uskuteční v září v areálu DZU Novoveská a sportovního klání se zúčastní i senioři z Liberce a z Frýdlantu .

Květnové zasedání Rady starších se uskutečnilo v kanceláři ředitelky CSS, kterého se zúčastnil náměstek primátora Petr Tulpa a vedoucí kavárny Fokus Eva Kohoutová. Program RS - květen 2012 - ikona souboruzde.

Zajímavosti:
Naďa Jozífková, ředitelka CSS, informovala o  změnách v ceniku úhrad za úkony pečovatelské služby, které platí od 1.6.2012 - viz sekce Pečovatelská služba, o poskytování nové službě - Odlehčovací služba - od července 2012, o účasti jabloneckých seniorů na turnaji v pétanque v Liberci v Koloseu, o účasti na Konferenci pořádané ERA k Aktivnímu stárnutí, pohovořila o negativním vnímání starší generace, případy týrání a zneužívání seniorů.
Náměstek primátora Petr Tulpa seznámil přítomné členy s akcemi, které jsou naplánovány pro seniory v letošním roce.
Markéta Jeníčková, specialista pro volnočasové aktivity, informovala členy RS o komponovaném pořadu, který se uskuteční v pátek 15.6.2012 od 15.00 h v Městském divadle Jablonec nad Nisou, pod záštitou náměstka primátora Petra Tulpy, u příležitosti Světového dne proti  násilí na seniorech, pod názvem Ples v operetě.

Na dubnové zasedání Rady starších přijala pozvání Markéta Hozová, tisková mluvčí magistrátu, která informovala členky RS o své pracovním zařazení a vedoucí kavárny Fokus Eva Kohoutová. Program RS - duben 2012 -ikona souboru zde.

Zajímavosti:
Markéta Hozová seznámila členky RS s červnovými akcemi pro seniory, kterých se zúčastní primátor města P. Beitl, a to letního grilování v DZU, slavnostního ukončení 1.semestru 2.ročníku AS, 15.6. se zúčastní divadelního představení v MD u příležitosti Světového dne proti násilí na seniorech, nad touto akcí převzal záštitu.
Naďa Jozífková, ředitelka CSS, informovala o změnách ve Spolkovém domě CSS a o změnách v ceníku úhrad za úkony pečovatelské služby a o plánováných letních akcích pro seniory z DZU - více v zápisu z RS.

Březnového zasedání Rady starších se zúčastnil náměstek primátora Petr Tulpa, zdravotní referent odd. sociálních služeb Jitka Šorfová, vedoucí kavárny Fokus Eva Kohoutová. Program RS - březen 2012 - ikona souboruzde.

Zajímavosti:
Jitka Šorfová, zdravotní referent odd. sociálních služeb Magistrátu Jablonec n.N. informovala přítomné o připravované zdravotnické reformě, která se dělí na tzv. reformu I a II.
Naďa Jozífková, ředitelka CSS informovala o nové ambulantní pečovatelské službě - pedikúra, masáže, koupele - více v zápisu z RS.

Únorového zasedání Rady starších se zúčastnil místostarosta Petr Tulpa, územní koordinátor Komunitního plánování Žaneta Fišerová, vedoucí kavárny Fokus Eva Kohoutová a děti z Komunitního centra pro národnostní menšiny s vedoucím střediska Jiřím Hánou. Program RS - únor 2012 - ikona souboruzde.

Zajímavosti:
Příprava na setkání se zástupci města s uživateli u příležitosti svátku MDŽ.
Informace od Žanety Fišerové k fokusním skupinám.
Vernisáž výstavy Přírodou Třeboňska.

Lednového zasedání Rady starších se zúčastnil místostarosta Petr Tulpa, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Jolana Šebková, redaktor Jabloneckého měsíčníku Jiří Endler. Program RS - leden 2012 - ikona souboruzde.

Zajímavosti:
Jmenování nové předsedkyně Rady starších.
Vytvořeno 29.1.2013 17:49:30 | přečteno 1022x | marketa.jenickova
 
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Liberecký kraj Jablonec nad Nisou Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR katalog socialnich sluzeb

Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.
Emilie Floriánové 1736/8
466 01  Jablonec nad Nisou

id datové schránky: us6kg76
email: centrum@centrumjablonec.cz
Prohlášení o přístupnosti

 
 
load